Śmigłowiec

MONTAŻ Z UŻYCIEM ŚMIGŁOWCA TO NASZ ZNAK FIRMOWY! 

Nie boimy się nietypowych zleceń i doskonale wiemy, że takie zadania wymagają użycia niekonwencjonalnych środków. Dlatego jedyni w Polsce wykorzytujemy do montażu śmigłowce jako dźwigi latające. Montaż wysokościowy z użyciem helikoptera to nasz znak firmowy. W tej dziedzinie nasze doświadczenia są porównywalne z osiagnięciami firm istniejących w innych krajach Unii Europejskiej i USA. 

Dzięki świetnej organizacji pracy i odpowiednio wyszkolonemu personelowi z powodzeniem udowadniamy, że wykorzystywanie śmigłowca do precyzyjnych montaży wysokościowych jest bezpieczne i ekonomiczne. 

Oto zalety pracy z helikopterem: 

  • oszczędność siły roboczej użytej przy transporcie i przy robotach przygotowawczych 
  • uniknięcie wysokich kosztów (np. budowa tymczasowych dróg, infrastruktury techniczej i obiektów, które są konieczne do uruchomienia placu budowy, a stają się bezużyteczne po jej zakończeniu) 
  • wszelkie uzgodnienia dotyczące zastosowania śmigłowca, technologia montażu, sprawy logistyczne, bezpieczeństwo ludzi i obiektów leżą po naszej stronie 
  • możliwość spełnienia wymogów ochrony środowiska (np. zakaz wycinki drzew) 
  • możliwość montażu w niedostępnych i trudnych warunkach terenowych 
  • możliwość montażu w warunkach gęstej zabudowy (miasta, zakłady przemysłowe) 
  • oszczędność czasu