Prasa

ROZMOWA Z DYREKTOREM FIRMY AVIBEX WOJCIECHEM MASEWICZEM

Skąd wziął się pomysł na tak specyficzną działalność Firmy, jaką jest montaż konstrukcji przy użyciu śmigłowca?

Realizacja robót budowlanych i montażowych z użyciem śmigłowca jest pasją, którą zaraziłem się jeszcze na początku mojej pracy zawodowej. W latach 80. montaże takie wykonywane były przez nasielski Instal, a po jego rozpadzie podobną działalność podjęło Przedsiębiorstwo Usług Lotniczych Aeropol w Warszawie. Współpracując z tymi firmami nabierałem doświadczenia w tego typu pracach budowlanych, zaś w połowie lat 80. podjąłem decyzję o samodzielnej działalności w tej dziedzinie. 

Tak powstał AVIBEX.

Podczas montaży śmigłowcowych podziw wzbudza zgranie załogi AVIBEXU oraz szybkość i skuteczność działania. W jaki sposób Pan dobierał i szkolił pracowników?

Pracownicy mojej firmy to w większości ludzie zarażeni bakcylem "montażu śmigłowcowego". Dzięki temu mogę pochwalić się stabilną załogą, która swoją pracę po prostu lubi. Niektórzy współpracują ze mną kilkanaście lat. Zatrudniam także doświadczonych pilotów, którzy pełnią rolę "spoiwa" między grupą montażową a załogą śmigłowca. Przeszkolenie stanowiskowe pracownika trwa minimum 2 lata. Uczestnicy takiej pracy muszą posiadać odpowiednie cechy psychofizyczne. W każdym należy wykształcić takie reakcje, by niemal automatycznie reagował na gesty prowadzących montaż czy też swoich kolegów. Ten rodzaj pracy trudno toleruje błędy. Konsekwencje nieprawidłowego przygotowania mogą być nieobliczalne. Śmigłowiec jest dźwigiem latającym, ale na tyle specjalnym i pracującym w zupełnie innych warunkach, że niefrasobliwość jest niedopuszczalna. Inwestorzy często nie zdają sobie sprawy, że przypadkowy dobór niedoświadczonych montażystów z nieznaną i nie sprawdzoną załogą śmigłowca może spowodować całkowity brak powodzenia wykonania zadania, nie wspominając o braku marginesu bezpieczeństwa. Przed montażem pracownicy biorą udział w "burzy mózgów", bo nikt z nas nie ma patentu na rację. Ten sposób współpracy przynosi naprawdę wspaniałe wyniki. "Zbicie" kilkunastu zawodów tak odmiennych (od pilota do spawacza), o różnym doświadczeniu i wykształceniu, powoduje powstanie całkiem nowego pomysłu na realizację. Częste korzystanie ze śmigłowców uchroniło nas przed wpadnięciem w rutynę i do stawiania trzysetnej wieży podchodzimy tak samo angażując się, jak do pierwszej.

Panuje opinia, że montaże śmigłowcowe są bardzo drogie i dlatego stosuje się je w ostateczności. Czy trudno jest przekonać do tej technologii inwestorów?

Śmigłowiec jest bardzo efektywną maszyną budowlaną. Wykorzystywany jest wszędzie tam, gdzie w grę wchodzi konieczność budowy dróg, wycinania lasu, naruszania ochrony parków narodowych itp., jak również podczas montaży w zakładach przemysłowych czy też w dużych miastach, gdyż radykalnie skraca czas montażu i minimalizuje koszty towarzyszące. Jeśli inwestorowi zależy na jakości i krótkim terminie, to angażuje nas. Użycie śmigłowców w wielu przypadkach zapewnia oszczędność siły roboczej przy transporcie i przy robotach przygotowawczych oraz pozwala uniknąć dodatkowych kosztów towarzyszących. Tak więc, wskaźniki kosztów jednostkowych prac z użyciem śmigłowca nie mogą być jedyną płaszczyzną odniesienia przy porównywaniu efektów realizacji robót budowlanych z tradycyjnymi metodami wykonawstwa tych robót.

Czy montaże przy użyciu śmigłowca są niebezpieczne?

Tego typu montaże wymagają wielkiej dyscypliny, zgrania zespołu, umiejętności wspólnego działania. Montaż charakteryzuje się wysokim stopniem ryzyka, zarówno z punktu widzenia samych prac budowlanych, jak i bezpieczeństwa ludzi. Dlatego też od wyszkolenia i dobrej organizacji zależy powodzenie każdej operacji. Chodzi o to, aby czas zawisu śmigłowca z ciężarem był jak najkrótszy. Chociaż sam moment montażu wydaje się dosyć krótki, kilkuminutowy, to dla osiągnięcia takiego efektu konieczne są nawet wielodniowe przygotowania. Zależy to też od właściwie opracowanego i wdrożonego systemu naprowadzania śmigłowca na cel, stworzenia pilotowi punktów odniesienia, dzięki którym będzie on w stanie przesunąć maszynę np. o 10 cm. Powodzenie każdej operacji zależy więc od wielu elementów. Od przygotowania, wyszkolenia pilotów, technika pokładowego, kierowników lotu, umiejętności zespołu naziemnego, łączności radiowej oraz oczywiście od czynników niezależnych takich jak pogoda, w tym przede wszystkim układ wiatrów.