Oferta

AVIBEX działa na rynku usług montażowych od 1986r. Realizujemy głównie budowę i montaż stacji telefonii komórkowej jak również roboty budowlane w zakresie: adaptacje, remonty obiektów kompleksowo w tym: instalacje sanitarne, klimatyzacyjne, elektryczne. Wykonujemy montaż konstrukcji typu wieże, maszty, hale przemysłowe. Jesteśmy specjalistyczna firmą w montażu konstrukcji w miejscach trudno dostępnych, budynki, wysokie góry, tereny bez dróg dojazdowych, wykorzystując do tych prac śmigłowce.

Prowadzimy tez przygotowanie procesów inwestycyjnych t.j. załatwienie wszelkich formalności od fazy projektowej do uzyskania pozwoleń na budowę. Obecnie zatrudniamy 40 wykwalifikowanych pracowników przy stałej kadrze nadzoru technicznego i administracyjnego.

Kompleksowo wykonujemy:

1. Załatwienie spraw dokumentacyjnych i formalno prawnych od projektu do uzyskania pozwolenia na budowę;

1a. pozyskanie potencjalnych lokalizacji dla obiektów sieciowych telefonii komórkowej, doprowadzenie do podpisania umowy dzierżawy lub zakupu

1b. projektowanie oraz sprawy formalno prawne do uzyskania pozwoleń na budowę włącznie

1c. prowadzenie spraw formalnych związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie

2. Montaż konstrukcji stalowych i żelbetowych:

- maszty

- wieże

- hale przemysłowe

3. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych i żelbetowych

4. prace przy wykonywaniu „pod klucz” stacji bazowych telefonii komórkowej w zakresie:

- robót ziemnych

- odwodnienia wykopów

- fundamentowania

- instalacji elektrycznych i okablowania

- ogrodzeń, dróg dojazdowych, małej architektury

-innych robót i usług ogólno budowlanych

4a. wykonanie stacji bazowych telefonii komórkowej w zakresie:

- fundamentowania

- wykonania i montażu konstrukcji

- instalacji elektrycznych

- przyłącza elektroenergetycznego

- małej architektury

- innych robót i usług ogólno- budowlanych

- Serwisowanie stacji bazowych telefonii komórkowej w pełnym zakresie przeglądów

5. Montaż przy użyciu śmigłowców w miejscach trudno dostępnych i wobec braku możliwości montażu dźwigami, w górach- wyciągi, wysokie budynki i budowle, budynki w zwartej zabudowie, urządzenia energetyczne, klimatyzacyjne.

6. Prace wysokościowe i alpinistyczne

7. Okablowanie i uruchamianie urządzeń nadawczo- odbiorczych w tym linie radiowe

8. Inne usługi towarzyszące

- projektowanie, wykonawstwo i montaż konstrukcji stalowych budownictwa przemysłu i telekomunikacji, w tym konstrukcji wysokich typu wieże, maszty, anteny, hale przemysłowe, elementy stalowe wysokich budynków

- montaże wysokościowe przy użyciu śmigłowców i dźwigów

- remonty i zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji wysokich

- wykonawstwo i montaż stacji nadawczo-odbiorczych dla: radia, telekomunikacji cyfrowej i analogowej

- realizację zleceń specjalnych według wymagań inwestora

W pracach naszych wykorzystujemy materiały dopuszczone do stosowania na terenie Polski

Mamy własne zaplecze warsztatowo-techniczne

Gwarantujemy terminowość i wysoka jakość wykonywanych przez nasza firmę usług

Do dyspozycji Państwa stawiamy profesjonalne przygotowanie oraz posiadany przez firmę potencjał.